PROMOCIONS I OFERTES

a. MATRICULA: 20 Euros anuals nous alumnes. 10 euros antics alumnes

b. DESCOMPTE: Segon membre familia 10 % descompte sempre que es facin 8 hores al mes. 7.5 % descomp te si es fan menys de 7 hores.