Escola

ESCOLA UBICADA EN EL COR DE PALAMOS

       ALUMNES

  • Ser tractats individualment
  • Aconseguir els seus objectius
  • Desenvolupar les habilitats per parlar i entendre cada dia l`Anglès
  • Construïr una seguretat fent servir l`Anglès per mitja de les activitats que es fan a les aules
  • Incrementar els coneixements gramaticals permetent fer servir millor les estructures quan es parla Anglès
  • Desenvolupar les activitats per parlar Anglès correctament
  • Augmentar el vocabulari
  • Millorar la producció i expressivitat a l`hora de parlar Anglès

 

       PROFESSORS:

       El perfil del nostre equip docent és el de professionals, llicenciats i especialitzats en les classes in

company.

 

       L`equip enfoca tot els seus treballs sota el lema (ensenyament posterior). Les nostres classes van

més enllà   d``un simple ensenyament. Els docents estan implicats en l`entorn de l`alumne per entendre

lese seves  necessitats i així treballar-hi per aconseguir els millors resultats

 

      Per a fer-ho, necessitem disposar de totes les eines necessàries per a facilitar l`aprenentatge dels

nostres   alumnes, per això comptem amb el centre de planificació del TRC (centre de recursos docents)

on els docents  decideixen els programes, materials i estratègies,